Pitääkö somekohuihin ottaa kantaa?

Somessa on jatkuvasti jokin kohu meneillään, tai jokin aihe on niin sanotusti kuuma. Moni pohtii ottaakko kantaa vai eikö ottaa. 

Asiantuntijat pohtivat varmasti uskottavuuttaan ja vastuutaan, voiko jättäytyä pois, pitääkö olla aikaa? Jääkö jostakin ulos, entö mitä muut ajattelevat siitä? Ja mitä somevalmentaja sanoo asiaan, jääkö näkyvyys hyödyntämättä?

So­si­aa­li­sen me­di­an käyttö myös hauk­kaa­ helposti huomaamatta esimerkiksi työ­päi­väs­tä ison lohkon ai­kaa ja työ alkaa myös ulot­tu­a va­paa-ajal­le. Sosiaalinen media on todella aikaa vievää ja se aika on jostakin muusta pois. 

Yhteiskunnallinen keskustelu on siirtynyt paljon someen, silti aina ei tarvitse jaksaa ottaa kantaa ja omaa sosiaalisen median käyttöä onkin hyvä rajata. Sisällöntuotanto on aikaa vievää ja joskus myös rankkaa sekä jaksamista koettelevaa. Kun someväsymys kolkuttelee ovea, on erittäin hyvä idea laittaa some kiinni. 

On hyvä myös huomioida, että sosiaalisen median palvelut ovat lähtökohtaisesti suunniteltu kaupallisuudesta käsin, eivätkä tukemaan mahdollisimman järkiperäistä ja rakentavaa yhteiskunnallista keskustelua. Tunneperäinen ja kasvoton keskustelu ei aina ole oikein omiaan pysymään asiakeskustelussa, vaan keskustelu saattaa myös luisua henkilökohtaisuuksin, jopa kiusaamisen ja häirinnän puolelle, silloin ollaan jo kaukana alkuperäisestä aiheesta.  Asiallisen ja epä­a­si­al­li­sen kes­kus­te­lun raja on joskus häi­ly­vä ja sosiaalinen media asettaa rajanvedolle omat haasteensa. Ihmiskuntana emme ole vielä kovin hyviä ja kehittyneitä sosialisen median yhteiskunnallisissa keskusteluissa, sen verran uuden asian ja vuorovaikutustavan äärellä ollaan.

Itse tykkään ottaa kantaa asioihin sosiaalisessa mediassa jonkin verran, jos ehdin perehtyä ja aihe on itselleni tärkeä, tai ennestään tuttu. Lisäksi tarkistan, että minulla on voimavaroja käydä aiheesta keskustelua. Mikäli en ehdi perehtyä, jätän väliin ja palaan esimerkiksi myöhemmin, kohu ei ole ainoa mahdollinen ajankohta ottaa asioihin kantaa.

Sanotaan, että hiljaisuuskin on kannanotto, toisaalta some ei ole ainoa paikka ja mahdollisuus ottaa kantaa itselle ja yhteiskunnallisesti tärkeisiin asioihin, se on vain yksi kanava ja tapa. Verkkovaikuttamisen tapoja, sekä fyyisisä tapoja vaikuttaa on valtavasti erilaisia, ei ainoastaan sosiaalinen media.

JOSKUS ON HAASTAVAA PUKEA AJATUKSIAAN KIRJOITETTUUN MUOTOON JA VARATA SILLE RIITTÄVÄSTI AIKAA

Voi myös valita ottaako vahvasti kantaa. Aina ei tarvitse äänekkäästi  ottaa kantaa ja avata asioita,  sitä voi myös maltillisemmin antaa tukeaan ja osoittaa solidaarisuuttaan ja rajata siihen, sekin on erittäin ok. Kaikkeen ei tarvitse jaksaa ja ehtiä ottamaan kantaa, osan keskusteluista voi hyvällä omallatunnolla jättää esimerkiksi kahvipöytiin ja fyysisen maailman kohtaamisiin, jos se tuntuu paremmalle ja turvallisemmalle.

Mikään yksittäinen vaikuttamisen tapa tai ihminen ei yksinään ratkaise kaikkia maailman ongelmia ja haasteita, jokainen voi valita itselleen sopivan tavan vaikuttaa joko verkossa tai fyysisesti. Myöskään se, että ei ota kantaa somessa, ei tarkoita sitä, etteikö välittäisi tai olisi ajatuksia asioista. Joskus on myös todella vaikeaa sanoittaa ajatuksia somen formaatteihin sopiviksi.

Asiat myös leviävät verkossa helposti, joten on hyvä kiinnittää erityistä huomiota siihen, että viestii vastuullisesti ja että siihen on aikaa. On myös hyvä pysyä kohteliaassa keskustelussa, perustella omat mielipiteet ja tarkistaa, ettei levitä valeuutisia, harhaanjohtavaa tietoa tai lietso vihapuhetta. 

KÄYTÄMME SOSIAALISTA MEDIAA ERI TAVOIN

Joskus myös voi tuntua sille, että on paineita ottaa kantaa ja tuoda ajatuksensa esiin, ettei jää ulos näennäisestä ”someporukastaan”, johon haluaa kuulua ja ulos arvoista joita haluaa edustaa. Myös somessa edustamme arvojamme ja voi tuntua sille, että jää oman someporukan ulkopuolelle, jos ei osallistu keskusteluun. On myös merkitystä sillä, mitä roolia somessa edustaa ja tämä ei olekkaan ihan yksinkertaista, etenkin kun monella meistä someen sekottuu työ- ja vapaa-aikaa.  Käytämme myös somea eri tavoin, missä toisille se on itseilmaisun ja yhteiskunnallisen keskustelun väline niin toisille esimerkiksi Instagram on edelleen vain kuvienjakopalvelu ja käyttö täysin viihteellistä.

Kommentit

Suositut tekstit